ToTaal! Workshops over taalontwikkeling en meer ... in Meppel

Muziek luisteren, een verhaaltje vertellen, de weg vragen. Het lijkt eenvoudig. Maar als de taalontwikkeling niet loopt zoals het hoort valt dit niet altijd mee.

De samenwerkende Logopedisten Meppel en Kentalis bieden je de laatste kennis en inzichten rondom de spraak- en taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij jonge kinderen aan de hand van gratis verdiepende workshops.

Voor wie

De workshops zijn gericht op pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders die werken met (jonge) kinderen binnen de gemeente Meppel. Je kunt naast het avondprogramma ook kiezen voor het middagprogramma.

Workshops

Avondprogramma (voor pedagogisch medewerkers)
1. Meertaligheid
In deze workshop wordt ingegaan op de visie op meertaligheid en de invloed van meertalig opvoeden op de taalontwikkeling. Daarnaast komt de signalering van TOS bij meertalige kinderen aan bod. Je krijgt tips hoe om te gaan met meertaligheid binnen de kinderopvang. 

2. Hoe ga ik om met TOS in de groep?
Deze workshop heeft als doel je te informeren over de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast komt het onderwerp 'signaleren van problemen in de spraak-taalontwikkeling' aan de orde en een aantal handvatten om de taal van het jonge kind te stimuleren. Dit alles gebeurt door middel van theorie, maar ook interactief door korte opdrachten en filmpjes. 

3. Logopedie bij zeer jonge kinderen
De workshop pre-verbale logopedie is een interactieve, praktische workshop waarbij ingegaan wordt op slik-, voedings-, en communicatieve vaardigheden/problemen van jonge kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar.