Valorisatiefestival: 7 jaar expertiseontwikkeling ZG-sector

Ben je geïnteresseerd in onderzoek en expertise ontwikkeling? Tijdens het Valorisatiefestival op vrijdag 7 december wordt op feestelijke wijze de opbrengst gepresenteerd van zeven jaar onderzoek in de sector ZG (Zintuiglijk Gehandicapten). Ook onderzoeken waar Kentalis aan heeft meegewerkt worden gepresenteerd.

Valorisatiefestival

Valorisatiefestival is bedoeld voor professionals in de zorg voor cliënten met auditieve en/of communicatieve problemen. Ook ouders, beleidsmakers en verzekeraars zijn van harte welkom! 

​Het festival is van 13.00 tot 18.00 uur in het Muntgebouw in Utrecht.
Deelname is gratis, aanmelden kan online. Doe het snel want vol is vol! 

Valorisatiefestival is een samenwerking tussen Adelante, Auris, GGMD, Gelderhorst, Kentalis, NSDSK, Pento / FOSS, FODOK & Dovenschap.

Programma

13.00 - 13.30 uur Inloop met een lekker broodje
13.30 - 13.40 uur Opening 
13.40 - 14.10 uur Krachtenbundeling in expertiseontwikkeling (Harry Knoors voormalig voorzitter Programmaraad)
14.15 - 16.15 uur Presentaties, labs/posters, demonstraties, quizzen ed
16.15 - 16.45 uur Nieuwe koers expertisefunctie ZG (Liset de Reus programmasecretaris Expertisefunctie ZG ZonMw)
16.45 - 17.30 uur Borrel

Aanmelden

Je kunt je online aanmelden en deelname is gratis. Doe het snel want vol-is-vol!