Minisymposium over TOS in Velp

In de week van de opvoeding, van 1 tot en met 7 oktober, organiseren wij in Velp een minisymposium over taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij kinderen. Eén op de twintig jonge kinderen heeft namelijk problemen met het spreken en/of begrijpen van taal.

Deze kinderen kunnen vaak niet goed duidelijk maken wat ze bedoelen. Of ze begrijpen anderen soms niet. Een taalontwikkelingsstoornis werkt door in het alledaagse leven en in de sociaal en emotionele ontwikkeling van het kind.

Het is belangrijk dat signalen van een spraak- of taalstoornis tijdig worden herkend en dat er een interventie kan plaatsvinden. Dit voorkomt leerproblemen en ontwikkelingsproblemen gedurende de basisschoolperiode en zelfs in het verdere leven. Voorschoolse instellingen waaronder kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en leerkrachten binnen het onderwijs hebben een belangrijke signaleringsfunctie.

Programma

We starten deze avond met een plenaire lezing waarin je informatie krijgt over taalontwikkelingsstoornis. Tevens hebben we twee ouders van TOS-kinderen uitgenodigd als ervaringsdeskundigen, die jou hun ervaringen komen vertellen.

In de workshops is er onder meer aandacht voor de gevolgen van spraak- of taalproblemen op de sociaal en emotionele ontwikkeling en kun je ervaren wat het is om een TOS te hebben.

  • 18.30 – 19.00 uur Ontvangst met koffie en thee
  • 19.00 – 19.15 uur Openingswoord en toelichting programma
  • 19.15 – 20.00 uur Plenaire lezing:
    Informatie over TOS bij jonge en oudere kinderen
    Het verhaal van ervaringsdeskundigen
  • 20.00 – 21.00 uur Workshops
Voor het volgen van één workshops is er keuze uit:

1. De (Niet) Pratende Peuter
De (Niet) Pratende Peuter is een workshop bedoeld voor (gast)ouders, medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, kinderopvang en andere professionals.

Deze workshop geeft theoretische en praktische informatie over de spraak- en taalontwikkeling. De problemen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling komen aan de orde waarbij het herkennen van signalen van kinderen met mogelijk een taalontwikkelingsstoornis de basis is. Verder geeft de workshop praktische tips over taalstimulatie. Tevens bestaat de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan en vragen te stellen.

De workshop wordt gegeven door medewerkers van Kentalis werkzaam in de vroegbehandeling voor jonge kinderen waarbij sprake is van een taalontwikkelingsstoornis.

2. Cognitieve en sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis
In deze workshop wordt ingegaan op de vaak grote impact die een taalontwikkelingsstoornis heeft op de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Aan de hand van twee casussen gaan we dieper in op de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen. Ook aan de gevolgen op langere termijn wordt aandacht besteed. Vervolgens wordt in de workshop aandacht besteed aan het aanpakken van deze cognitieve en sociaal-emotionele problemen. Welke interventies, gericht op het kind en/of diens omgeving, zijn hierin helpend? En hoe krijgen deze een plaats in de behandelingen die Kentalis De Winde biedt?

3. Wat is Intensieve Groepsbehandeling bij TOS?
IGT staat voor Intensieve Groepsbehandeling TOS. Intensief betekent dat kinderen en jongeren 2- of 3 dagdelen (afhankelijk van de leeftijd van het kind) na schooltijd naar de groepsbehandeling komen. Deze behandeling duurt 44 weken lang.

Groepsbehandeling betekent dat er 7 kinderen op de groep met elkaar behandeling krijgen. Zij leren hier hoe zij met elkaar kunnen communiceren, kunnen aangeven iets leuk of niet leuk te vinden, leren duidelijke zinnen te gebruiken, leren om samen te werken en te overleggen, kunnen uitleggen wat ze moeilijk vinden en leren anderen beter te begrijpen enzovoort. Er worden oefeningen en opdrachten gedaan op sociaal- emotioneel vlak en op taal-communicatief vlak. Alsook om ze meer inzicht te geven in hun eigen TOS.

TOS betekent dat alle kinderen en jongeren die bij De Winde op de IGT komen een taalontwikkelingsstoornis hebben. Daarnaast hebben zij soms ADHD of autisme.
Binnen de groepsbehandeling wordt gewerkt met een zorgteam van verschillende disciplines. Ook zijn ouders belangrijke partners in het behandelteam.
Kom voor een kijkje in de keuken van de IGT naar deze workshop en ontdek hoe de kinderen en jongeren soms letterlijk in de keuken met elkaar leren communiceren. We introduceren de IGT, geven een rondleiding – De Winde heeft twee groepen – en stappen in de belevingswereld van een IGT kind en jongere.

4. Wat is Vroegbehandeling?
Na het volgen van deze workshop heb je een beeld van vroegbehandeling.

Kentalis biedt vroegbehandeling aan kinderen van twee tot vijf jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De communicatie problematiek staat bij deze kinderen voorop en zij hebben baat bij een intensieve behandeling. Op een speelse manier en in een veilige omgeving wordt de communicatie gericht gestimuleerd en getraind. Ouders worden nauw betrokken bij de behandeling middels oudercursussen, one way screen en handelingsplanbesprekingen.

In de workshop gaan we in op onderwerpen zoals: Hoe verwijs ik naar de vroegbehandeling? Hoe ziet het programma er uit? Wat betekent behandeling op maat? Wat leren ouders binnen de vroegbehandeling? Hoe ziet de afstemming met de peuterspeelzaal eruit?

De workshop wordt gegeven door een logopedist en behandelcoördinator, beiden al geruime tijd werkzaam binnen de vroegbehandeling.

5. TOS Belevingsbox
De workshop TOS-beleving is bedoeld voor ouders en professionals en iedereen die interesse heeft in taalontwikkelingsstoornissen.

Deze workshop laat de deelnemers ervaren door middel van gemakkelijke spelletjes en eenvoudige oefeningen wat het betekent om een TOS te hebben. Het zelf ervaren doet veel meer dan alleen het uitleggen van theorie over TOS. Het kweekt begrip voor het kind met TOS, het laat mensen beter observeren, men wordt bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Tevens kan tijdens de workshop de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Aanmelden

Dit minisymposium is vol. Je kunt je daarom niet meer aanmelden voor deze dag. Er komt een extra editie vanwege de vele geïnteresseerden. Laat je gegevens achter via 'aanmelden' en we nemen contact met je op.