Webinar Tactile Working Memory Scale (TWMS)

Op 2 november is er een korte Nederlandstalige webinar over het gebruik van de Tactile Working Memory Scale (TWMS). De TWMS is een observatieschaal om het werkgeheugen in kaart te brengen bij personen met aangeboren doofblindheid.  

De Tactile Working Memory Scale

De TWMS brengt op een dynamische wijze het tactiel werkgeheugen bij personen met aangeboren doofblindheid in kaart. Daarnaast kan met behulp van omschreven strategieën en interventies het werkgeheugen verbeterd worden teneinde het leren te bevorderen. Deze observatieschaal kan worden gebruikt door gedragswetenschappers, logopedisten en communicatiedeskundigen. Het gebruik van de schaal vereist wel vaardigheden van de professional om het werkgeheugen te kunnen observeren en te stimuleren.

Internationale samenwerking

De TWMS is ontstaan door een samenwerkingsverband met Jude Nicholas (neuropsycholoog verbonden aan de universiteit van Bergen en aan Statped, een organisatie voor special education in Noorwegen), Annika Johannessen (senior adviseur Statped) en Trees van Nunen (GZ-psycholoog Kentalis).

Je kan ook de uitgebreide Engelstalige webinar bijwonen. Deze is op 30 september van 13:00 - 16:00. Je kan je hiervoor kosteloos aanmelden