Webinar 'Together in CHARGE'

Op 31 maart 2021 organiseert Kentalis een webinar (Nederlandstalig) over het delen van de opbrengsten van het project Together in CHARGE*. Dit project bestond uit het ophalen van kennis over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met het CHARGE-syndroom binnen Kentalis en praktijkuitwisseling tussen Nederland en Duitsland.

In de webinar vertellen leden van de projectgroep, samen met leden van het Kentalis CHARGE-team, over de opbrengsten van het project. Tevens is er ruimte voor interactie tijdens de webinar en vertelt ervaringsdeskundige Pieter Vergeer over zijn leven met CHARGE.

Aanmelden

Heb je belangstelling? Je kunt je hiervoor tot en met 17 maart digitaal aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Uiterlijk een dag van te voren ontvang je een uitnodiging met een link, hiermee krijg je toegang tot de webinar. Wij adviseren je om 5 minuten voor de start in te loggen.

Meer informatie

Praktische vragen over de webinar kun je stellen via de mail: kennisevenementen@kentalis.nl. Voor informatie over het project kun je contact opnemen met het Kentalis Chargeteam: chargeteam@kentalis.nl.

Over het project Together in CHARGE*

De projectgroep Together in Charge is tot stand gekomen uit een Europees uitwisselingsproject tussen Kentalis en Stiftung St. Franziskus in Duitsland en is mogelijk gemaakt door Erasmus+ en de programmalijn CMB/DB van Kentalis. Het doel van de praktijkuitwisseling was om CHARGE-gerelateerde kennis en ervaring uit te wisselen, te versterken en breder beschikbaar te stellen. Met uiteindelijk het doel om de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met de diagnose CHARGE te verbeteren.