Werkbezoek Kentalis Tine Marcusschool Emmen (geannuleerd)

Je wordt in de ochtend geïnformeerd over de aanmelding en inhoud van alle arrangementen binnen zorg en onderwijs. Daarnaast word je meegenomen in de wereld van een leerling met TOS aan de hand van een zogenaamde TOS beleving workshop.

Je ervaart zelf wat een TOS is. Je krijgt begrip voor een kind met TOS, het laat je beter observeren, je wordt je bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS. TOS wordt zelfs eerder onderkend wanneer je het zelf hebt ervaren. Natuurlijk zal een rondleiding door de school ook niet ontbreken.

Programma

  • 09:00 uur inloop
  • 09:10 uur welkom
  • 09:15 uur aanmelding en arrangementen
  • 10:15 uur koffie en rondleiding school
  • 11:00 uur TOS beleving
  • 12:00 uur einde