Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool

Kinderen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en hebben veel aandacht voor zijn of haar taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en dertien jaar hebben een taalontwikkelingsstoornis of zijn slechthorend of doof. Sommige leerlingen hebben ook een vorm van autisme. Al onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Ons onderwijs

Ons onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. Je kind krijgt extra ondersteuning bij de vakken en vaardigheden die hij of zij lastig vindt, maar we kijken vooral zijn of haar talenten en mogelijkheden. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. Ook hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van je kind. Onze leerkrachten communiceren met woorden, maar bijvoorbeeld ook met gebaren en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen onze leerlingen de lessen beter volgen. Bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool werken ook logopedisten. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het taalonderwijs.

Tweetalig onderwijs voor dove leerlingen

Slechthorende en dove leerlingen krijgen bij ons tweetalig onderwijs. De leerkracht geeft les in het Nederlands (of Nederlands ondersteund met Gebaren) en in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). We besteden ook veel aandacht aan het thema Dovencultuur.

Een school voor iedereen

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Ambulante dienstverlening

Maakt je kind de overstap naar een reguliere school? Dan kunnen we je kind op die school begeleiden. Dit noemen we ambulante dienstverlening. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies over TOS of gehoorverlies aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind begrepen wordt en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie of aanmelden?

Voor speciaal onderwijs (cluster 2) of onderwijsbegeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Contact

T 026 352 57 00
E drbosschool@kentalis.nl

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool heeft twee locaties:

Hommelseweg 403a
6821 LK Arnhem
T 026 3525700

Bethaniënstraat 5
6826 TA Arnhem
T 026 3525720    
 

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool