Kentalis College De Stijgbeugel

Kentalis College  De Stijgbeugel is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend of doof zijn, kunnen bij Kentalis College De Stijgbeugel het vmbo en de havo volgen. We bereiden onze leerlingen voor op de bovenbouw bij een reguliere school, werk of vervolgonderwijs. Dat doen we in een veilige, stimulerende en uitdagende leeromgeving.

Onze leerlingen hebben TOS of zijn slechthorend of doof

Onze leerlingen zijn ongeveer tussen de twaalf en twintig jaar oud en hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of zijn slechthorend of doof. Veel leerlingen hebben ook een vorm van autisme of een andere beperking. Alle leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Onderbouw vmbo en havo

Je kind kan bij ons de onderbouw van het vmbo of de havo volgen. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op het reguliere onderwijsprogramma, maar de onderbouw duurt bij ons een jaar langer. Bij de havo duurt de onderbouw vier jaar, bij het vmbo drie jaar. We werken in die extra tijd aan de sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van je kind. Ook krijgt je kind extra les in de Nederlandse taal. We bereiden leerlingen zo voor op de bovenbouw.

Voorbereiding op de bovenbouw

Veel leerlingen gaan na de onderbouw met extra onderwijsondersteuning van Kentalis (medium onderwijsarrangement) naar een reguliere school. We werken intensief samen met verschillende reguliere scholen in de omgeving en kunnen leerlingen daar verder begeleiden. Sommige leerlingen hebben ook in de bovenbouw meer ondersteuning nodig en behouden hun intensieve onderwijsarrangement. Speciaal voor die leerlingen bieden wij speciaal onderwijs binnen de reguliere school Het Maarten van Rossem College. Lees hier meer over in onze schoolgids.

Ons onderwijs

Een goede sfeer op school vinden we ontzettend belangrijk. We willen dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan en met plezier naar school gaan. Daarom besteden we veel aandacht aan de communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden van leerlingen. Ook zelfstandigheid is een belangrijk thema.

Een school voor iedereen

Kentalis De Stijgbeugel  is een school voor ‘algemeen bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Naar een reguliere school?

Elk schooljaar bespreken we met jou hoe het met je kind gaat en of hij of zij misschien de overstap kan maken naar een reguliere school. We kunnen leerlingen die naar een reguliere school gaan, vaak blijven begeleiden. Je kind krijgt dan geen intensief onderwijsarrangement meer, maar een licht of medium onderwijsarrangement. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind dan op school en geven advies en trainingen aan de docenten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie of aanmelden?

Voor speciaal onderwijs of onderwijsbegeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar Kentalis De Stijgbeugel? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Contact

Spiekmanlaan 16
6824 DL Arnhem
T 026 352 57 57
E destijgbeugel@kentalis.nl

Speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2)