Kentalis De Marwindt VSO

De Marwindt is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking (cluster 2).

Deze beperking kan ontstaan zijn door slechthorendheid en/of een ernstig spraak-/taalprobleem. Tevens laat de school leerlingen met autisme toe indien de gedragscomponent ondergeschikt is aan de communicatieve component. De school kent een driejarige brugperiode. De leerlingen die in staat zijn een diploma te behalen worden na de brugperiode, indien mogelijk, verwezen naar het regulier onderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs. Het lesaanbod in de bovenbouw is op de praktijk gericht. De leerlingen worden voorbereid op arbeid. Via de zorginstellingen binnen Kentalis kan extra hulp aan onze leerlingen worden geboden.

Onze school is gespecialiseerd in onderwijs aan jongeren (12 tot 20) met communicatieproblemen. De communicatie staat centraal, maar we besteden ook veel aandacht aan de zelfredzaamheid, weerbaarheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden van onze leerlingen. Een absolute voorwaarde voor ons onderwijs is een pedagogisch klimaat waarin de leerling zich veilig voelt.

In de onderbouw staan de theoretische en praktische vakken centraal. Diplomeerbare leerlingen stromen na de onderbouwperiode door naar een aansluitende vorm van voortgezet onderwijs.
In de bovenbouw - na het derde jaar - ligt de nadruk op de praktische vakken en de arbeidsvoorbereiding in de vorm van stage.

Samen met een team van ondersteuners, zoals een orthopedagoog, een maatschappelijk werkende, een logopedist, een intern begeleider, een teamleider en onderwijsondersteunend personeel, dragen onze onderwijsgevenden met ouders/verzorgers zorg voor de totale jonge mens.
Wij willen dat de jongeren onze school verlaten als prettige, sociale, gemotiveerde jongvolwassenen met een passende plek op de arbeidsmarkt.
 

Contact

Nijlpaardstraat 4 
6531 RR Nijmegen
T 024 356 77 65
F 024 354 00 43
E vsodemarwindt@kentalis.nl