Kentalis Guyotscholen voor SO

De Guyotscholen voor speciaal onderwijs bieden onderwijs aan kinderen die doof of dooffunctionerend zijn, maar ook aan dove kinderen met een CI en slechthorende kinderen.

Er zijn twee verschillende scholen onder één dak als ook op andere locatie;

  • de SO DSH school, waar kinderen het reguliere onderwijsprogramma kunnen volgen of een afgeleide daarvan in Haren.
  • de (V)SO CMB school, de groepen voor meervoudig gehandicapte kinderen met een auditieve beperking
  • de Doofblindengroepen in Haren en in Vries.

Ambulante dienstverlening

Als je kind naar een reguliere school gaat, heeft hij misschien extra ondersteuning nodig. Kentalis Ambulante Dienstverlening biedt deze ondersteuning. Ambulante dienstverleners zijn professionals, bijvoorbeeld leerkrachten of logopedisten, gespecialiseerd in het probleem van jouw kind. Ze zorgen dat uw kind de leerstof begrijpt. En ze kijken of jouw kind het naar zijn zin heeft op school. Ze werken nauw samen met de leerkrachten op school en jou als ouder. Meer informatie over het aanmelden lees je hier. Of neem contact op met:
 
Aanmeldpunt Noordoost-Nederland
T 050 533 19 31
E aanmeldinggroningen@kentalis.nl
 
In Noord-Nederland begeleiden wij het regulier onderwijs in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs, in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en delen van de provincies Flevoland en Gelderland.

Contact

Locatie Haren
Rijksstraatweg 63b
9752 AC Haren
T 050 533 19 70
F 050 533 19 71
E so@kentalis.nl
 

Locatie Vries
Veenweg 26 (Diggelhoes)
9481 TJ VRIES
T 050 533 19 70
F 050 533 19 71
so@kentalis.nl