Kentalis Amsterdam August Allebéplein

Heeft je peuter of kleuter (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een communicatief meervoudige beperking (CMB)? In Amsterdam aan de August Allebéplein bieden we vroegbehandeling voor deze kinderen. We werken aan de taal- en spraakontwikkeling, beantwoorden je vragen en leren hoe je je kind aanmoedigt om thuis meer te praten. 

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Samen kijken we wat je kind nodig heeft om beter te leren communiceren. Communiceren wordt weer leuk! Als ouder heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook krijgt je kind individuele logopedische behandeling en bekijken we of behandeling in een groep nodig is. Lees meer over onze vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS.

Communicatief meervoudige beperking en behandeling

Als je kind een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft, maak je je zorgen over de toekomst. Bij ons kun je terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, omdat ieder kind met CMB anders is. Lees meer over onze behandeling voor kinderen met een communicatief meervoudige beperking.

August Allebéplein 11
1062 AA
Amsterdam
020 511 05 69