Kentalis Bordewijklaan Groningen

Hier wonen dove en slechthorende kinderen en jongeren die onderwijs volgen bij Kentalis in Haren of Groningen. Zij wonen hier omdat de afstand tussen thuis en school te ver is. 

Je kind woont hier in een gewoon huis met gewone regels. Per huis wonen, zowel door de week als in het weekend, maximaal vijf kinderen per dag. Sommigen wonen hier tijdelijk en anderen blijven hier wonen totdat ze klaar zijn met school. 

Wat bieden we? 

  • Verblijf
  • Groeps- en individuele begeleiding
  • Behandeling
  • Begeleiding aan de omgevinig (opvoedingsondersteuning)

Voor wie zijn we er?

  • Kinderen en jongeren die slecht horen of spraak- en/of taalproblemen hebben en die vanwege gedrags- of opvoedproblemen niet thuis kunnen wonen, in de leeftijd van ongeveer 6 tot 18 jaar
  • Hun ouders en begeleiders
Bordewijklaan 117a
9721WD
Groningen
0505270840