Kentalis Breda Dirk Hartogstraat

Kentalis Oosterhout biedt vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS en Communicatie Plus voor kinderen. 

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Voor kinderen tot 5 jaar met communicatiemoeilijkheden door een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) bieden we vroegbehandeling. We helpen je peuter of kleuter spelenderwijs zijn of haar mogelijkheden op het gebied van communicatie te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

Lees meer over vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS.

Communicatie Plus

Voor kinderen waarbij de spraak- en taalontwikkeling achterblijft, die onvoldoende kunnen communiceren met hun omgeving en waarbij ook vragen zijn op andere ontwikkelingsgebieden, bieden we binnen Kentalis behandeling gericht op het versterken van de communicatie, taal en spraak.

Ook voor ouders

We betrekken ouders altijd bij de behandeling. Je krijgt voorlichting, advies en handvatten.

Dirk Hartogstraat 10
4907 KW
Breda
076 598 63 33