Kentalis College De Stijgbeugel, locatie Maarten van Rossem

Door de samenwerking met Maarten van Rossem is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Arnhem en omgeving. 

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Maarten van Rossem hebben we zo'n samenwerking.

Meer informatie

Meer informatie over Kentalis College De Stijgbeugel vind je op de scholenpagina. 

Groningensingel 1235
6825 HZ
Arnhem
026 320 28 60