Kentalis College Utrecht - praktijkroute

Kentalis College Utrecht is er voor leerlingen die moeite hebben met het begrijpen en/of spreken van taal. De praktijkroute is bedoeld voor leerlingen die naast een auditieve en/of communicatieve beperking ook meer baat hebben bij praktisch leren. Zij leren vooral door ‘zien, oefenen en doen’, in de praktijk zelf. 

Boadreef 2
3563EP
Utrecht
030 262 12 27