Kentalis De Enkschool Kampen

De Enkschool is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar. Daarnaast kan er bij leerlingen sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis en/of complexe problematiek op meerdere ontwikkelingsgebieden.

Marinus Postlaan 1b
8264PB
Kampen
038 455 44 00