Kentalis De Marwindt

De Marwindt is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Deze beperking kan ontstaan zijn door slechthorendheid en/of een ernstig spraak-/taalprobleem (TOS). Ook laat de school leerlingen met autisme toe indien de gedragscomponent ondergeschikt is aan de communicatieve component.

Nijlpaardstraat 4
6531RR
Nijmegen
024 356 77 65