Kentalis De Marwindt

De Marwindt is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Deze beperking kan ontstaan zijn door slechthorendheid en/of een ernstig spraak-/taalprobleem (TOS). Ook laat de school leerlingen met autisme toe indien de gedragscomponent ondergeschikt is aan de communicatieve component.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Nijlpaardstraat 4
6531RR
Nijmegen
024 356 77 65