Kentalis De Marwindt VSO, locatie PRODUS

Door de samenwerking met Produs is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Arnhem en omgeving. 

School-in-school

Een vorm van inclusiever onderwijs is een school-in-school. Dit betekent dat een speciale school is gevestigd in een reguliere school. Zo krijgt een leerling het speciale onderwijs dat hij of zij nodig heeft, samen met andere leerlingen die TOS hebben, maar heeft ook contact met het reguliere onderwijs. Met Produs hebben we zo'n samenwerking. We werken ook samen in een mediumsetting.

Meer informatie

Meer informatie over Kentalis De Marwindt VSO vind je op de scholenapgina.

Leidenweg 60
6843 ME
Arnhem