Kentalis De Skelp, locatie Sneek

Bij Kentalis De Skelp in Sneek volgen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies speciaal onderwijs (cluster 2). We hebben veel aandacht voor de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van leerlingen. Leren communiceren is een belangrijk thema op school. We werken hier tijdens alle vakken aan. Kentalis De Skelp heeft een locatie in Drachten en in Sneek.

Jancko Douwamastraat 35
8602 BK
Sneek
0512 51 49 74