Kentalis Eindhoven Aalsterweg

Vroegbehandeling
Voor kinderen tot 5 jaar met communicatiemoeilijkheden door een verminderd gehoor of een taalontwikkelingsstoornis (TOS), bieden we vroegbehandeling. We helpen je peuter of kleuter spelenderwijs zijn mogelijkheden op het gebied van communicatie te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

Groepsbehandeling
Heeft je kind moeite met praten en leren van taal? Of heeft hij gehoorproblemen? Al dan niet met een bijkomende beperking? Dan kunnen jij en je kind terecht bij onze naschoolse behandelgroepen.

Aalsterweg 285h
5644RE
Eindhoven
040 214 60 10