Kentalis Maatman College Enschede

Op onze school proberen wij met speciale voorzieningen de achterstanden bij de leerlingen weg te nemen. Bij elke leerling wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en hiervoor wordt een plan gemaakt. Wij proberen, als dat mogelijk is, jouw kind tussentijds terug te plaatsen naar een school voor regulier onderwijs.

Het Maatman College is een school voor leerlingen van 11 tot 20 jaar met een cluster-2 indicatie. Binnen cluster-2 zitten leerlingen met één of meerdere onderwijsbehoeften op het gebied van communicatie en taal. Dit zijn dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met een Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS, het vroegere ESM) en leerlingen die communicatieproblemen hebben als gevolg van een stoornis in het autistisch spectrum. (ASS) 

Maatmanweg 17-19
7522AN
Enschede
053 480 17 70