Kentalis Martinus van Beekschool Nijmegen

Op de Martinus van Beekschool in Nijmegen bieden we speciaal onderwijs aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar aan met slechthorendheid, ernstige spraak-/taalmoeilijkheden (TOS) soms in combinatie met een vorm van autisme.

Ijsbeerstraat 31
6531PL
Nijmegen
024 355 95 84