Kentalis Prof. Huizingschool Enschede

De Prof. Huizingschool is een school voor Speciaal Onderwijs, cluster 2. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met auditieve en/ of communicatieve problemen, met andere woorden gehoorproblemen en/of spraak-/taalproblemen. Dit laatste wordt TOS genoemd.

Er kan bij leerlingen sprake zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/ of complexe problematiek op meerdere ontwikkelingsgebieden, waarbij de auditieve en/of communicatieve problematiek op de voorgrond staat. In ons onderwijsaanbod houden we rekening met het taalniveau en de hoormogelijkheden van de kinderen. Onze opdracht is om de leerprestaties van de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen!

Maatmanweg 15
7522AN
Enschede
053 480 30 50