Mediumsetting CSG Comenius locatie Zamenhof Leeuwarden

Door de samenwerking met het Zamenhof is het mogelijk om inclusiever voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Leeuwarden en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Zamenhof hebben we zo'n samenwerking.

Robert Kochstraat 6
8921 VX
Leeuwarden