Mediumsetting Esdal College Emmen

Door de samenwerking met het Esdal College is het mogelijk om inclusiever voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Emmen en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Esdal College hebben we zo'n samenwerking.

Oosterstraat 82
7822 HG
Emmen