Samenwerking Elde College Schijndel

Door de samenwerking met het Elde College is het mogelijk om passend onderwijs te bieden aan dove en slechthorende leerlingen.

Putsteeg 4
5481XT
Schijndel
073 820 04 00