Samenwerking Maarten van Rossem Arnhem

Door de samenwerking met Maarten van Rossem is het mogelijk om passend voortgezet onderwijs te bieden aan slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Arnhem en omgeving. Deze school is gevestigd in de bovenbouw van Kentalis College De Stijgbeugel.

Passend onderwijs bij Kentalis

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, volgen bij Kentalis passend onderwijs. ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt de Wet passend onderwijs. We hebben speciale scholen en ondersteunen leerlingen bij reguliere scholen. Een combinatie van regulier en speciaal onderwijs is vaak ook mogelijk. We doen er alles aan om te zorgen dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en met plezier naar school gaat.

Groningensingel 1235
6825 HZ
Arnhem
026 320 28 60