Aandacht voor TOS tijdens symposium, Wereld TOS Dag en schoolbezoek

Symposium 'Als taal geen feestje is'

In oktober slaan Kentalis, Pento en de Hanzehogeschool Groningen de handen ineen om extra aandacht te vragen voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS. Onder het mom ‘Als taal geen feestje is’ wordt het  symposium ‘TOS: als taal geen feestje is’ georganiseerd, bedoeld voor professionals in het zorg- en onderwijswerkveld die werken met kinderen.

Inschrijving geopend

Het symposium is zowel live (Assen, Bonte Wever) als online te volgen en bevat een gevarieerd keuzeprogramma van lezingen, workshops en ervaringsverhalen. Deelnemers krijgen meer inzicht in wat TOS is, ook worden recente onderzoeken gedeeld. Ook krijgt men praktische handvatten om toe te passen in de klas of op de groep en deelt een ouder haar ervaringen over het leven met een kind met TOS. Met dit  verhaal wordt duidelijk dat een TOS niet stopt met leren praten. De gevolgen van TOS kunnen verstrekkend en levenslang zijn. Accreditatie is aangevraagd bij NVLF, NVO/NIP en SKJ. Schrijf je nu in en bekijk het volledige programma.

Wereld TOS dag

Ook internationaal wordt aandacht gevraagd voor TOS. Op vrijdag 15 oktober 2021 wordt iedereen met TOS in het zonnetje gezet. Deze dag is een initiatief van ouders van kinderen met TOS. Voor meer informatie: bekijk de website www.wereldtosdag.nl.

Studenten bezoeken scholen in Drenthe met een TOS-tas

Tweedejaars studenten Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen delen in september een TOS-tas uit onder diverse basisscholen in Drenthe. In voorgaande jaren deden zij dat ook in Friesland en Groningen. In de tas zit een voorleesboek en andere hulpmiddelen waarmee je signalen kunt herkennen die passen bij een taalontwikkelingsstoornis. Deze actie draagt bij aan het zo vroeg mogelijk signaleren van TOS bij professionals in zorg en onderwijs in het reguliere werkveld.