Als taal geen feestje is: aandacht voor onzichtbare TOS in Drenthe

Aandacht voor onzichtbare TOS

We slaan de handen ineen met Pento en de Hanzehogeschool Groningen om extra aandacht te vragen voor de -  te vaak nog - onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zo'n 70 studenten logopedie bezoeken in februari en maart alle basisscholen in Drenthe plus een aantal kinderopvangcentra met een TOS-tas, onder het mom 'Als taal geen feestje is.'

Vijf procent van de kinderen heeft TOS

Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen, bijvoorbeeld door behandeling bij een logopedist. Lees meer over TOS.

De TOS-tas helpt

Het is belangrijk om TOS zo vroeg mogelijk te signaleren zodat de achterstand nog kan worden ingehaald. Met de TOS-tas vergroten we de kans om de onzichtbare TOS te herkennen. De groep studenten van de Hanzehogeschool Groningen helpt mee door deze tas persoonlijk aan te bieden bij scholen en de kinderopvang in Drenthe, zoals ze eerder ook deden in Friesland (2018) en Groningen (2019).

In de tas zit een voorleesboek over TOS, een praatplaat met taalvragen én een set van hulpmiddelen waarmee men signalen van TOS kan herkennen. De studenten bezoeken de scholen en kinderopvanglocaties in de maanden februari en maart.

Symposium 'Als taal geen feestje is'

Op vrijdagmiddag 9 oktober vindt in Assen het symposium ‘TOS: als taal geen feestje is’ plaats, voor professionals in het zorg- en onderwijswerkveld. Tijdens deze middag krijgen de deelnemers meer inzicht in wat TOS is en worden de laatste onderzoeken gedeeld. Bovendien krijgt men praktische handvatten om toe te passen in de klas of op de groep.

Organisatie

De TOS-tas en het symposium is een gezamenlijk initiatief van Pento en Kentalis (organisaties die zorg en/of onderwijs bieden aan mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, slechthorend of doof zijn) in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen.

Als taal geen feestje is