Assen tekent voor speciaal onderwijs aan kinderen met TOS

Onderwijs voor kinderen met TOS

Vanaf de start van het komende schooljaar kunnen jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) terecht in Assen, op de Kentalis Tine Marcusschool. Deze nieuwe school is een nevenlocatie van de Kentalis Tine Marcusschool uit Groningen en wordt ondergebracht binnen de Multi Functionele Accommodatie Kloosterveste. Vorig jaar tekenden Kentalis en het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs in Assen een overeenkomst om thuisnabij en passend onderwijs te bieden aan kinderen met TOS. Nu ook de gemeente Assen getekend heeft voor een permanente huisvesting is thuisnabij en passend onderwijs in regio Assen voor kinderen met TOS een feit.

Starten met onderbouw

De Tine Marcusschool in Assen biedt alleen onderwijs aan leerlingen uit de groepen 1 en 2 met mogelijk uitbreiding naar groepen 3 en 4. Daarna stromen de leerlingen door naar een basisschool in de buurt, indien nodig met extra ondersteuning vanuit Kentalis. Heeft een leerling daarna nog steeds speciaal onderwijs nodig? Dan kan de leerling terecht op de Tine Marcusschool in Groningen, Emmen of op de Skelp in Drachten.

Leerlingen profiteren

De gemeente Assen is blij dat er extra aanbod van onderwijs binnen Assen wordt ingericht. De samenwerking met Kentalis biedt mooie kansen voor de leerlingen. Kirsten Wiegman, schooldirecteur van de Kentalis Tine Marcusschool licht toe: “De kinderen hoeven voortaan niet of minder te reizen; daardoor hebben ze na schooltijd meer tijd om met vriendjes uit de buurt spelen. Dat is bovendien goed voor hun communicatieve redzaamheid. Ook wordt door de samenwerking de doorstroming naar het reguliere onderwijs gestimuleerd. Zo bieden we samen regulier onderwijs waar het kan, maar speciaal onderwijs als de leerling dit nodig heeft.”

Kennis inbrengen, overbrengen en gebruiken

Alle leerkrachten profiteren van de samenwerking. Leerkrachten van het primair onderwijs in Assen kunnen voor de verdergaande samenwerking gebruik maken van de specifieke kennis van Kentalis. Andersom kunnen medewerkers van Kentalis weer leren van hun vakcollega’s binnen het reguliere onderwijs. Kennis over TOS is daardoor meer vastgelegd binnen de gemeente Assen.

Voorbereiding en informatie

De komende maanden worden gebruikt om alle voorbereidingen te treffen voor de start van het nieuwe schooljaar. Heb je vragen, neem dan contact op met Kirsten Wiegman, afdelingsdirecteur van de Kentalis Tine Marcusschool of met Renate Schenk, coördinator samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord- en Midden-Drenthe.

Over het samenwerkingsverband passend primair onderwijs

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden- Drenthe en Aa en Hunze is een vereniging van alle basisscholen uit deze regio. Het Samenwerkingsverband heeft zich tot doel gesteld scholen te ondersteunen zodat alle kinderen op de aangesloten scholen zorg en onderwijs op maat krijgen.