Basisschool De Regenboog en Kentalis slaan handen ineen voor inclusiever onderwijs

Basisschool De Regenboog Tiel en Kentalis slaan de handen ineen voor inclusiever onderwijs

Basisschool De Regenboog in Tiel en Kentalis gaan met ingang van schooljaar 2021-2022 nauw samenwerken. Op 1 juni 2021 is de overeenkomst getekend met een 'klein' feestelijk tintje passend binnen de geldende coronamaatregelen, om samen onderwijs te bieden aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het basisonderwijs. In de overeenkomst is afgesproken dat de organisaties hun expertise bundelen om kinderen nog meer inclusiever onderwijs te bieden.

Alle leerlingen profiteren

Directeur Dagmar Hildebrand is enthousiast over de samenwerking: “De Regenboog is een openbare basisschool, waar ieder kind welkom is! Door een mediumsetting te worden kunnen wij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis passend en nabij onderwijs bieden. Ook kunnen wij op deze manier onze expertise op het gebied van taalontwikkelingsstoornis vergroten en samen met Kentalis er voor zorgen dat het onderwijs en de manier van lesgeven nog beter aansluit bij leerlingen met TOS.”

Directeur Heleen Foks vult aan: “De scholen van Kentalis liggen ver weg van Tiel, dus ouders kiezen minder snel voor een Kentalisschool maar voor het regulier onderwijs met ondersteuning. Omdat Kentalis en de Regenboog al langer een goede samenwerking hebben èn het team op de Regenboog en de Kentalis-medewerkers graag meer willen doen voor de leerlingen, geven we onze samenwerking meer vorm en inhoud met een mediumsetting. De leerlingen die mogelijk intensievere aanpak nodig hebben, krijgen binnen Tiel een extra mogelijkheid op de Regenboog als mediumsetting. We gunnen hen leerlingen de beste aanpak, thuis nabij, en binnen de mogelijkheden die er zijn. De samenwerking met de Regenboog is hier een mooi voorbeeld van.”

Delen van kennis

Niet alleen de leerlingen krijgen extra ondersteuning in de klas; ook de leerkrachten krijgen meer inzicht in de problematiek en leren hoe les te geven aan leerlingen met een TOS. Zo wordt de expertise van het speciaal en regulier onderwijs uitgewisseld.