Beeldentaal: cultuurparticipatie voor iedereen

Het Zorg Innovatie Forum, Het Houten Huis, het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, SPOT Groningen, GGMD, Kentalis, gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen

Cultuurparticipatie toegankelijk maken voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en jongeren en jongvolwassenen met een auditieve beperking. Dat is het doel van het tweejarig project Beeldentaal dat morgen van start gaat in Groningen.

Er is nog een wereld te winnen en een brug te slaan tussen kunst en het sociale- en zorgdomein. Verscheidene organisaties in Groningen, waaronder Kentalis, slaan daarom de handen ineen om kinderen, jongeren en (jong)volwassenen) met TOS of gehoorverlies actief mee te kunnen laten doen aan cultuur. Op deze manier leren ze nieuwe mensen kennen en zich in andere omgevingen welkom voelen. Zelf experimenteren met actieve cultuurparticipatie is daarin een eerste stap. Zo gaan de leerlingen van de Kentalis Guyotschool samen met het NNT een theatervoorstelling maken. Morgen is de aftrap met pers in De Machinefabriek in Groningen.

Kunstlabs

Samen kunst m​​​a​​ken geeft mensen een gelijkwaardige r​​ol. ​​Via actieve cultuurparticipatie in drie Kunstlabs ​wordt verkend en geleerd hoe je je soms verborgen kwaliteiten kunt ontwikkelen die bijdragen aan inclusiviteit. Dit gebeurt samen met de kunstbeoefenaars, kunst- en cultuurmakers en professionals uit zorg, sociaal domein en onderwijs.

 

Meer weten over het project of de aftrap?

Neem dan contact op met het Zorg Innovatie Forum via: