Behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie bij tinnitus

Behandeling en cognitieve gedragstherapie bij tinnitus

De laatste weken is er in de media veel aandacht voor het thema tinnitus en psychologische zorg middels cognitieve gedragstherapie bij tinnitus. Mensen die veel last hebben van tinnitus, kunnen bij drie audiologische centra van Kentalis terecht voor deze vorm van zorg. Cognitieve gedragstherapie is wetenschappelijk bewezen effectief bij tinnitus.

Wat is tinnitus?

Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, is een aandoening waarbij mensen een constant aanwezige piep of ruis horen die het dagelijks leven enorm kan belemmeren. Het kan optreden bij een gehoorverlies of nadat iemand lange tijd in een lawaaierige omgeving heeft doorgebracht. In een aantal gevallen is de oorzaak niet echt te duiden. Ondanks dat het mechanisme van tinnitus nog niet geheel is begrepen, is de algemene wetenschappelijke hypothese dat het gehoororgaan (door permanente of tijdelijke beschadigingen) en het brein niet goed met elkaar communiceren. Door deze miscommunicatie ontstaat een afwijkend intern ‘hoorpatroon’.

Behandeling bij tinnitus

Tinnitusbehandeling begint bij een goede medische beoordeling bij de kno-arts. Indien een medische oplossing niet mogelijk is, kan de kno-arts verwijzen naar een audiologisch centrum. Het uitgangspunt van de behandeling bij het audiologisch centrum is niet het ‘weghalen’ van de tinnitus, maar het verminderen van de last die iemand heeft van de tinnitus. Kentalis biedt tinnitusbehandeling bij verschillende audiologische centra in Nederland in verschillende vormen. Er wordt audiologisch onderzoek verricht en een inventarisatie gemaakt van de psychosociale hinder die wordt ondervonden. Het multidisciplinaire tinnitusteam bespreekt deze gegevens en geeft advies over de mogelijke behandeling. Bij audiologische centra in Arnhem, Sint-Michielsgestel en Eindhoven is het mogelijk om naast audiologisch onderzoek en begeleiding een kortdurend psychologisch behandeltraject te volgen. Alle bovengenoemde zorg wordt stapsgewijs toegepast, omdat niet voor iedereen dezelfde behandeling effectief is.

Psychologische zorg middels cognitieve gedragstherapie

Kentalis biedt zowel groepsbehandelingen als individuele behandeltrajecten voor de behandeling van tinnitusklachten. Bij beide behandelingen wordt er gebruik gemaakt van elementen uit de cognitieve gedragstherapie (CGT). Cognitieve gedragstherapie is wetenschappelijk bewezen effectief bij tinnitus*. Hierbij staat blootstelling aan de gevreesde situatie (exposure) vaak centraal. Bij CGT wordt samen met de behandelaar gewerkt aan het verwerken van de angst en het onbehagen dat tinnitus kan veroorzaken. Ook krijgt de cliënt handvatten om 'tinnitushinder' te verminderen. CGT is in dat kader erkend door het Zorginstituut en wordt vergoed uit de basisverzekering.

Meer informatie

Voor meer informatie of specifieke vragen kun je contact opnemen met een audiologisch centrum van Kentalis.

* Voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij tinnitus wordt verwezen naar het artikel van H. Hesser et. al (2011) en R. Cima (2012). 
Hesser, H., Weise, C., Zetterqvist Westin, V., Andersson, G. (2011). A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive–behavioral therapy for tinnitus distress. Clinical Psychology Review, 31, 545–553. 
Cima, R. (2012). Specialised treatment based on cognitive behaviour therapy versus usual care for tinnitus: a randomised controlled trial. The Lancet, 379, 1951-1959.