Boekenweek! Onze tips voor jou...

Van 9 t/m 18 april 2022 is het weer tijd voor de Boekenweek. Dit jaar vindt de Boekenweek door corona een maand later plaats en het eindigt niet op de traditionele zondag, maar op Tweede Paasdag. We hebben onze beste boekentips met de thema's doof-/ slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornis (TOS) voor je op een rijtje gezet.

 

Gehoord worden | Annemiek Deij

Dit boek geeft handvatten en tips aan slechthorende mensen en hun omgeving. Er staan tips in voor bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, begeleiders, werkgevers en sportinstructeurs. Het boek behandelt de verschillende leeftijdscategorieën van 0 tot 100 en bevat ook ervaringsverhalen. Het is zo geschreven dat de hoofdstukken afzonderlijk van elkaar te lezen zijn. Dit is het eerste boek over slechthorendheid dat alle leeftijdsgroepen bestrijkt en een totaaloverzicht biedt.

Voor €35,45 te bestellen via Uitgeverij Acco of bij de reguliere boekhandel.
 

Gehoord worden

Mijn leerling hoort slecht | Marc Marschark, Harry Knoors

In dit boek beschrijven Knoors en Marschark hoe slechthorende en dove leerlingen leren en welke condities dat leren bevorderen. Zij gaan daarbij uit van een ecologische benadering van het onderwijs aan deze leerlingen: zowel kenmerken van de leerlingen zelf als van de onderwijscontext doen ertoe. Voortbouwend op wetenschappelijk onderzoek over pedagogische en psychologische factoren die het leren van slechthorende en dove leerlingen beïnvloeden, benadrukken zij dat lesgeven aan deze leerlingen niet identiek is aan het onderwijzen van horende leerlingen.

Voor €38,45 te bestellen via Uitgeverij Acco of bij de reguliere boekhandel.
 

Mijn leerling hoort slecht

Spraaktaal | Jet Isarin

Jongeren met een taalstoornis (TOS, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Als ze de kans krijgen. Spraaktaal biedt die kans.
Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen. Spraaktaal is een werkboek dat jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten biedt voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten. Spraaktaal maakt jongeren met een taalstoornis zelfbewuster en sterker.

Voor €33,55 te bestellen via Uitgeverij Acco of bij de reguliere boekhandel.
 

Spraaktaal

Het vollenhoofdenboek | Linde Kraijenhoff

Het boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar en voor betrokken volwassenen die met zo’n snel vollopend hoofd te maken hebben. Op kindniveau wordt concrete uitleg gegeven over informatieverwerkingsproblemen in de hersenen en de impact ervan op de sociaal emotionele ontwikkeling en het zelfbeeld van kinderen. ‘Korte lontjes’, starheid, onoplettendheid, afleidbaarheid, vergeetachtigheid, impulsiviteit en een vertraagde reactiesnelheid in het gedrag van kinderen, kunnen ook grote bronnen van ergernis voor de omgeving worden. Dit onbegrepen gedrag veroorzaakt zo dikwijls misverstanden in communicatie, strijd en wederzijds onbegrip.
 
Voor €33,55 te bestellen via Uitgeverij Acco of bij de reguliere boekhandel.
 

Het vollenhoofdenboek

Tom is Tom | Marleen van den Bosch-Barends

Tom is een vrolijk, vriendelijk jongetje van vijf jaar. Door dyspraxie* heeft Tom moeite met veel dingen die voor anderen vanzelfsprekend lijken, zoals praten. Tegelijkertijd is Tom gewoon Tom, en is hij fantastisch zoals hij is. In dit boek worden grappige, uitdagende en mooie situaties geschetst uit de belevingswereld van Tom. Tom is Tom zal herkenbaar zijn voor veel lezers en stimuleert daarnaast meer begrip voor kinderen als Tom.

* Wat is dyspraxie? Dyspraxie is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis van de motoriek. Kinderen met dyspraxie hebben moeite met het aanleren van bepaalde vaardigheden, omdat hun hersenen deze niet goed opslaan. Hierdoor worden handelingen moeizaam geautomatiseerd. Dyspraxie kan onder meer effect hebben op de grove motoriek (lopen, fietsen), fijne motoriek (schrijven, knutselen), leren praten en sociale vaardigheden.

Voor €15,99 te bestellen bij Boekscout.

 

Tom is Tom