Boeklancering: Leer ze lezen

Leer ze lezen - boeklancering

Op 27 januari verschijnt het boek “Leer ze lezen", vol praktische tips en wetenschappelijke inzichten bij het verzorgen van goed leesonderwijs.

In dit boek staat ook informatie over het masterplan geletterdheid van Kentalis. In dit masterplan wordt onder andere een website ontwikkeld met richtlijnen voor het leren lezen en schrijven bij dove en slechthorende leerlingen, bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en bij leerlingen met een communicatief meervoudige beperking.

Ontvang gratis digitale versie

De gratis digitale versie van dit boek wordt op 27 januari online gelanceerd op de website van Didactief. Meld je hier aan.