Cliënten breien en haken kunst voor aandacht voor doofblindheid

Een vlaggenmast bij de Rijksuniversiteit Groningen, een bankje bij de Bonifatiuskerk in Vries, een bijzondere vlag in Sint-Michielsgestel en een beeld van een jongen en meisje met fiets in Zoetermeer. Allemaal voorwerpen die met vrolijke breiwerken zijn bekleed, gemaakt door cliënten, leerlingen, hun familie en medewerkers van Kentalis. De locaties in Sint-Michielsgestel, Vries en Zoetermeer doen namelijk mee aan de wereldwijde actie ‘Yarn Bombing’ van Deafblind International om zo aandacht te vragen voor doofblindheid.

Wereldwijde actie 'Yarn Bombing'

Doofblindheid betekent dat mensen niet (goed) kunnen horen én niet (goed) kunnen zien. In Nederland zijn naar schatting tussen de 33.000-38.000 doofblinde mensen.

Verschillende vormen van sociaal contact, zoals oogcontact maken of samen ergens naar kijken of luisteren is vrijwel onmogelijk voor de groep die niet of nauwelijks hoort en ziet. Zij zijn aangewezen op tast, bewegingen en reuk. Wildbreien is een tactiele kunstvorm die perfect aansluit bij de manier waarop zij communiceren en de wereld ervaren.

Woensdag 23 juni zijn de resultaten van de wereldwijde actie 'Yarn Boming' van Deafblind International onthuld. Een bewust gekozen dag, omdat het vier dagen later de verjaardag is van Helen Keller, een bekende doofblinde Amerikaanse uit het begin van de twintigste eeuw.

Feestelijke onthulling door wethouder in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is het wildbrei-initiatief enthousiast ontvangen door cliënten en medewerkers.

Er zijn heel wat lapjes gebreid en gehaakt door onder anderen cliënten van de Tactiele Training en Creativiteitsontwikkeling (TTC), familie, vrienden en medewerkers. De cliënten en medewerkers hebben de lapjes aan elkaar gezet. Daardoor zijn nu bijvoorbeeld bij de toegangsdeur van de afdeling Doofblindheid twee bomen en diverse paaltjes bekleed met kleurrijke breisels: een symbool voor samenwerking en verbondenheid tussen cliënten en begeleiding. En in de nieuwe locatie van Kentalis aan de Hoogstraat hangen kunstwerken. 

Ook buiten de Kentalislocaties is het een en ander te zien. Vóór bij het gemeentehuis hangen vier gebreide vlaggen in de mast. In de bibliotheek siert een lange gebreide das een betonnen zuil. De medewerkers van de bibliotheek hebben naast de zuil een hoek ingericht met allerlei informatie rondom doofblindheid. 
De verschillende werken zijn in het bijzijn van onder anderen wethouder Ed Mathijssen, doofblinde cliënten en medewerkers van Kentalis feestelijk onthuld.

Zien en voelen in Vries en Groningen

Op Kentalis wonen en dagbesteding Vries sloegen cliënten vol overgave en enthousiasme aan het haken en breien. De lege rieten mand in het gebouw van de dagbesteding was al snel gevuld met allerlei gekleurde lapjes. En daar waar geen brei- of haaktalent aanwezig was, werden hulptroepen ingeschakeld. Het eindresultaat is te voelen en zien in Vries. Daar zijn twee bankjes bij de Bonifatiuskerk, aan de Oude Rijksweg 2, ingepakt met breisels. Twee cliënten hebben het kunstwerk mogen onthullen namens hun groepsgenoten.

Vanwege de samenwerking tussen Kentalis en de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar doofblindheid zijn er ook in Groningen objecten bekleed met de lapjes uit Vries. Ga kijken naar de bekleedde vlaggenmasten voor het academiegebouw van de RUG (Broerstraat 5) en op zoek naar de kleurige lantaarnpalen in het Noorderplantsoen.
=

Warm aangekleed kunstwerk in Zoetermeer

In het Kentalis Zorg Onderwijs Centrum in Zoetermeer zijn op het terrein aan de Meerzichtlaan verschillende objecten bekleed met gebreide en gehaakte lapjes, zoals het beeld van de jongen en het meisje met fiets van kunstenaar Hans Bayens. Kenmerkend voor het terrein zijn de rijen leilindes. Deze bomen geven symbolisch aan dat de leerlingen en cliënten beschermd worden maar ook vooral geleid naar de maatschappij. Als er naast een communicatieprobleem tevens een beperking is in zien, is er ook ondersteuning nodig door het inzetten van de tast. Door de lapjes om de bomen wordt dit benadrukt. Als er nog wel mogelijkheden zijn om te zien, geven de kleuren een vrolijk aanzicht maar ook de verschillende structuren zijn tactiel een waar schouwspel.

Het kunstwerk is gepresenteerd door leerlingen van de verschillende scholen die op het terrein zitten. Onder anderen broer Mohammad en zus Leen van Kentalis Onderwijs Zoetermeer SO, Jayden van SO Kentalis de Tamarinde en Iris van VSO Kentalis College Zoetermeer onthulden het ingepakte beeldje. Het kunstwerk is, zolang het mooi blijft, tot 14 juli te bezichtigen.