Compas zoekt samenwerking in Zaltbommel

Samenwerking onderwijs in de gemeente Zaltbommel

Kentalis Compas College in Sint-Michielsgestel is in gesprek met de gemeente Zaltbommel om aan te sluiten bij het voortgezet onderwijs in de gemeente. We zien mogelijkheden bij De Brug, een school voor praktijkonderwijs en het Cambium College. Als de gemeente en schoolbesturen samen tot een plan komen, kunnen dove en slechthorende jongeren vanaf volgend schooljaar voortgezet onderwijs in Zaltbommel volgen. 

Meer kansen voor jongeren met een gehoorbeperking

Kentalis Compas College biedt speciaal onderwijs aan jongeren die doof of slechthorend zijn in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. “Wij willen hun kansen vergroten, zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt”, aldus Lilian Bastens-Tromp, afdelingsdirecteur Kentalis Compas College. “Samenwerking en verbinding met het reguliere voortgezet onderwijs is daarbij noodzakelijk”.

Verrijking onderwijs aanbod Zaltbommel

Wethouder Bragt: “Als Kentalis voortgezet onderwijs aanbiedt in onze gemeente is dat een verrijking voor ons onderwijs aanbod. Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren, ook jongeren met een beperking, zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Zo creëren we optimaal Passend Onderwijs.”

De Brug en het Cambium College staan open voor nieuwe mogelijkheden samenwerking

Zowel De Brug als het Cambium College hebben al ervaringen met leerlingen van Kentalis. Ze krijgen structurele en specifieke ondersteuning van Kentalis. De Brug en het Cambium College staan open om nieuwe mogelijkheden van samenwerking  te onderzoeken.

Voor praktijklessen kunnen dove/slechthorende jongeren met begeleiding vanuit Kentalis deelnemen aan regulier onderwijs. Voor theorielessen is een aparte ruimte nodig, om een goed  tweetalig en visueel gericht lesaanbod te kunnen bieden. 

De samenwerking zal ook nieuwe kansen bieden voor medewerkers. Het inbrengen, overbrengen en gebruiken van specifieke kennis van Kentalis kan ook voor andere leerlingen ingezet worden.

Onderzoek haalbaarheid innoverend onderwijsplein

De komende periode wordt door de verschillende partijen gezamenlijk onderzocht of het innoverende plan haalbaar is. Zo kan een mooie stap gezet worden in Passend Onderwijs om dove en slechthorende leerlingen goed voor te bereiden op de vervolgstap in de maatschappij.