Complimenten van de gemeenteraad voor de Ontwikkelstudie Koninklijke Kentalis

Foto Kentalis hoofdgebouw

Kentalis is blij dat de gemeenteraad gisterenavond unaniem heeft ingestemd met de zienswijze Ontwikkelstudie voor de verkoop van het hoofdgebouw en de te verkopen delen van het terrein aan de Theerestraat. De raad heeft de Ontwikkelstudie uitvoerig besproken en kan zich vinden in de ambities en de ruimtelijke opzet, maar heeft op enkele onderdelen aandachtspunten meegegeven. Daarnaast waren er complimenten voor de studie én voor het zorgvuldige traject dat Kentalis en de gemeente samen doorlopen.

Intensief samengewerkt

Namens de raad van bestuur van Kentalis zegt Oscar Dekker tevreden te zijn met de uitkomst. ‘We hebben voor deze studie actief de dialoog gezocht met diverse partijen, zoals omwonenden, interne belanghebbenden en partijen uit de omgeving, zoals het waterschap en corporaties. Daarnaast hebben we ambtelijk en bestuurlijk intensief samengewerkt aan het document. De gemeenteraad maakt vanuit zijn publieke rol een afweging. Daarmee ligt er een gedragen ambitie en kader voor de transformatie.’

‘Parel voor Sint-Michielsgestel’

‘We hebben waardevolle reacties gekregen en de raad heeft ons gewezen op punten waaraan we extra aandacht zullen besteden’, vervolgt Dekker. ‘Er ligt een gedegen en ambitieus plan waarmee we de kwaliteit van het terrein verhogen voor Kentalis, voor nieuwe gebruikers én voor Sint-Michielsgestel. Ook vanuit de gemeenteraad is volop aandacht voor de kansen die dit biedt. Een raadslid noemde het een ‘parel voor Sint-Michielsgestel’ dat is een mooie stip op de horizon.’

Mooie kansen

‘Voor het historisch hoofdgebouw staat voor iedereen voorop dat het een duurzame invulling moet krijgen’, stelt Dekker. ‘De onderzoeken die we hebben laten doen wijzen op de mogelijkheden van een onderscheidend woningbouwprogramma, specifieke vormen van zorg en een aantal levendige functies. Daarbij kun je denken aan een kleinschalig boetiekhotel of een restaurant. Voor de beide ontwikkelvelden ligt er een uitdagende opgave: de ambitie is om een onderscheidend woonmilieu aan te bieden dat in ruimtelijke zin een nieuwe buurt maakt en die de verbinding maakt tussen de beide helften van Sint-Michielsgestel. Met voldoende oog voor Kentalis zelf, als goede buur. Bovendien is de ambitie voor de beide ontwikkelvelden om dit te doen in een landschappelijke omgeving die optimaal inspeelt op de bijzondere ligging aan het dal van de Dommel.’

Zorg voor cliënten voorop

Naast een aantal inhoudelijke aandachtspunten vroeg de gemeenteraad ook aandacht voor de zorgen die de Lokale Cliëntenraad  Brabant met de raad heeft gedeeld. ‘Wij nemen dit zeker ter harte’, zegt Sandra Beuving van de raad van bestuur. ‘Wij waarderen de zorg die de Lokale Clientenraad Brabant heeft voor onze kwetsbare bewoners. Ook voor ons is dat het uitgangspunt bij alles wat we doen. We hebben ook de cliëntenraad betrokken in het voortraject, maar dat is in de ogen van de cliëntenraad niet voldoende. Daarom is dit voorgelegd aan de aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Dat is de partij die hier duidelijkheid over kan verschaffen en als raad van bestuur zijn we blij met deze route.’  

Verkooptraject

Kentalis heeft de gemeenteraad de toezegging gegeven pas te starten met de verkoop als de LCvV deze duidelijkheid heeft verschaft. Daarna zal het traject worden gestart waarin ontwikkelaars worden uitgedaagd om, binnen de heldere kaders, de ambitie van Kentalis en gemeente te vertalen in een voorstel aan Kentalis. Dit leidt vervolgens tot een definitieve keuze voor een partij of een consortium van partijen. Het verkooptraject zal naar verwachting ongeveer een jaar in beslag nemen zodat het terrein volgend jaar kan worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Die zal dan een integraal plan voor de ontwikkeling van hoofdgebouw en de ontwikkelvelden aan de gemeente voorleggen en een voorstel doen voor de ontwikkelstrategie, inclusief fasering.

Invulling eigen terrein

‘Ook voor ons eigen Compacte Kentalis-terrein hebben we nog veel te doen,’ zegt Beuving. ‘Dit wordt een zelfstandig gebied met ruimtelijke buffers. Bij de ontwikkeling staat voorop dat het een beschutte en plezierige woon- en leeromgeving moet bieden waar cliënten en leerlingen kunnen groeien en een mooi leven kunnen leiden. In dit proces worden cliënten, leerlingen, hun ouders en verzorgenden en de Lokale Cliëntenraad Brabant nauw betrokken. De Ontwikkelstudie evenals de eerdere documenten, zoals het Ambitiedocument, zijn te vinden op de website van Kentalis (www.kentalis.nl).

Over Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis is een landelijke expertiseorganisatie voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elsbeth Ketting, Manager Communicatie & Relatiebeheer, M 06 57108186, E e.ketting@kentalis.nl