Constance Vissers bijzonder hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen aan de Radboud Universiteit

Constance Visser

Constance Vissers is met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen aan de Radboud Universiteit. De leeropdracht wordt mogelijk gemaakt door Kentalis.

Prof. Vissers ziet het als haar opdracht om meer inzicht te verkrijgen in de neuropsychologie van Taalontwikkelingsstoornissen, om daarmee de expertise voor de steeds diverser wordende doelgroepen van Kentalis te versterken.

Ontwikkelingsproblematiek

Constance Vissers (Bergen op Zoom, 1979) is klinisch neuropsycholoog. Haar leerstoel is gevestigd binnen het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Vissers combineert sinds 2014 wetenschappelijk onderzoek en klinische taken binnen Kentalis (programmalijn TOS), de Radboud Universiteit en haar psychologenpraktijk. Vanuit die functies ontwikkelt zij onderzoeksprogramma’s en projecten en behandelt zij kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblematiek. 

Zij richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van onderwijs, diagnostiek en behandeling van cognitieve- en gedragsproblemen bij (jonge) kinderen en adolescenten met TOS. Haar huidige onderzoek betreft het ontrafelen van sociaal-emotionele problemen, beperkte communicatieve redzaamheid en leerproblemen. Ze gebruikt daarbij neuropsychologische tests, zoals gedrags-, EEG- en oogbewegingsmetingen.

Samenwerking

Met dit hoogleraarschap wordt de samenwerking tussen Kentalis en de Radboud Universiteit verder versterkt. Zo zal prof. Vissers nauw samenwerken met Kentalis-collega’s die eveneens posities bekleden binnen de Radboud Universiteit. De leerstoel Taalontwikkelingsstoornissen verankert bovendien huidige en toekomstige neurocognitieve onderzoeksprojecten binnen een sectorbrede, multidisciplinaire en ook internationale context. Mede dankzij deze leerstoel profiteert het proces van zorg en onderwijs direct van de nieuwste neuropsychologische inzichten op het gebied van TOS.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem contact op met Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit via 024 361 60 00 of media@ru.nl. Of neem contact op met Nathalie Teunissen, communicatieadviseur Kentalis, via 06 21 50 05 41 of n.teunissen@kentalis.nl.