Dagblad van het Horen, een luisterend oog

Dagblad van het Horen

In het kader van Werelddovendag verschijnt op 25 september in Groningen een speciale krant onder de noemer ‘Dagblad van het Horen’. Een krant die aandacht schenkt aan doven en slechthorenden en hoe horende mensen meer rekening kunnen houden met dove en slechthorende mensen.

In het dagblad

In ‘Dagblad van het Horen’ kan men lezen over Groningen als doofvriendelijke stad, de rijke dovenhistorie van Groningen en omgeving, verschillende organisaties die zich inzetten voor doven of slechthorenden en de Nederlandse Gebarentaal wordt toegelicht. Lezers krijgen onder andere een kijkje in het werk- en persoonlijk leven van dove ouderen, een jongere met tinnitus en iemand die plotsdoof is geworden.

Lees de digitale versie van Dagblad van het Horen.

Verschijning

‘Dagblad van het Horen’ zal op 25 september 2019 verschijnen als bijlage van De Gezinsbode in Groningen en omgeving. ‘Dagblad van het Horen’ is ontstaan door een samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, het Zorg Innovatie Forum, Kentalis, Gemeente Groningen, en de Noorderbrug.

Bewustwording

In Nederland zijn ongeveer 1 op de 10 mensen doof en slechthorend, dat zijn 1,6 miljoen mensen. Er is steeds meer aandacht voor deze groep, maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo is er bij calamiteiten of crisissituaties weinig aandacht voor doven en slechthorenden. Neem bijvoorbeeld de aanslag in Utrecht in maart 2019. Bij de persconferentie werd geen gebruik gemaakt van een tolk Nederlandse Gebarentaal, waardoor doven en slechthorende slecht geïnformeerd waren.

Erkenning NGT

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is, in tegenstelling tot in veel Europese landen, geen erkende taal. ChristenUnie, PvdA en D66 hebben een initiatiefwet ingediend die de erkenning moet regelen.