De Barg en Kentalis werken intensief samen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis

Opening mediumsetting op de Barg

OBS De Barg in Emmen gaat een intensieve samenwerking aan met Kentalis en biedt onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorproblemen. In het onderwijs noemt men dit de start van een ‘mediumsetting’. Op De Barg kunnen de leerlingen de lessen van de basisschool volgen en tegelijk extra begeleiding krijgen. Dit versterkt de ontwikkeling van kinderen. Met de onthulling van een bord op de gevel van de school door Raymond Wanders (bestuurder Openbaar Onderwijs Emmen) en Mathilda van den Hof (afdelingsdirecteur Kentalis) gaat deze samenwerking officieel van start.

Raymond Wanders is blij met deze samenwerking: “Ik vind het geweldig dat kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling of die slechthorend zijn nu toch de lessen kunnen volgen op een reguliere basisschool. En als het echt nodig is kunnen we terugvallen op de specialistische begeleiding. Deze samenwerking is voor alle klasgenoten een verrijking. Ze leren dat niet iedereen gelijk is en dat verschillen overbrugd kunnen worden.”

Mediumsetting: onderwijs op De Barg met ondersteuning

Mathilda van den Hof legt uit wat een mediumsetting is: “Dit is een basisschool die meer specialist is op het gebied van gehoorverlies of TOS dan andere basisscholen. Naast het personeel van De Barg werken er ook medewerkers van Kentalis. Zij zorgen er samen voor dat de leerling de lessen goed kan volgen.” De samenwerking richt zich op leerlingen uit regio Zuidoost-Drenthe. Op dit moment zijn er zes leerlingen op De Barg die ondersteuning van Kentalis krijgen.

Vijf procent van de kinderen heeft TOS

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Kennis inbrengen, overbrengen en gebruiken

Ook de medewerkers profiteren van de samenwerking. Raymond Wanders: “OBS De Barg heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een onderwijsplek, die tegemoetkomt aan de behoeften van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De leerkrachten hebben inmiddels van Kentalis een scholing over TOS gehad. Ze gaan door de verdergaande samenwerking nog meer gebruik maken van de specifieke kennis van Kentalis. Medewerkers van Kentalis kunnen zich volledig richten op het inbrengen en overbrengen van de specifieke expertise voor deze doelgroep kinderen.”

Over De Barg

De Barg is een school voor kinderen uit de wijk en uit de regio, waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen en waar veiligheid en duidelijkheid een belangrijke plaats innemen. Onze school wil bekend staan als een fijne school, waar je jezelf mag zijn, waar je een goede toerusting krijgt je weg te kunnen vervolgen in de maatschappij en waar je met respect wordt behandeld. Met taal verover je de wereld. Op De Barg is veel kennis aanwezig over het vakgebied taal. We geven de kinderen de taal mee die ze helpt hun wereld te veroveren.