Digitale informatiebijeenkomsten voor inwoners

Kentalis hoofdgebouw

Kentalis is nauw verbonden met Sint-Michielsgestel. Dat was in het verleden zo en dat blijft zo in de toekomst. Ook nu Kentalis het hoofdgebouw en delen van het terrein gaat afstoten blijft de organisatie nauw verbonden met de gemeente.

Toegevoegde waarde

Kentalis blijft op het terrein aanwezig met een eigentijdse woon- en onderwijsvoorziening met bijbehorende functies. Bij de invulling daarvan staat de bescherming van de kwetsbare groepen op het terrein voorop. Daarnaast is het uitgangspunt een kwalitatief hoogwaardige invulling van het hoofdgebouw en de delen van het terrein die worden verkocht. De nieuwe bestemming moet toegevoegde waarde bieden aan de omgeving (naast volkshuisvesting-beleid ook bv. aantrekkelijke woonmilieus in de regio).

Vanuit de verbondenheid betrekt Kentalis de betrokkenen op het terrein, de gemeente en belangenorganisaties en gaat zij ook graag de dialoog met de omgeving aan. Om jou als inwoner van Sint-Michielsgestel in de gelegenheid te stellen in gesprek te aan over de toekomstschets die er nu ligt, organiseren wij twee digitale informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten horen we graag van jou wat je van onze ideeën vindt en of je nog suggesties hebt. 

De digitale bijeenkomsten vinden plaats op: 

  • woensdag 16 december van 15.30 tot 17.00 uur 
  • donderdag 7 januari van 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomsten door een mail te sturen naar Mar.Blok@kentalis.nl. Vermeld in de mail uw naam, emailadres en de datum en tijd waarop je bij voorkeur wilt deelnemen. je ontvangt vervolgens een digitale uitnodiging om deel te nemen. Om het gesprek goed te kunnen voeren, is per bijeenkomst ruimte voor maximaal 25 deelnemers, waarbij geldt dat aanmeldingen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Of raadpleeg de website 
Ben je niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de digitale bijeenkomsten, dan kunt u vanaf maandag 21 december informatie vinden op onze website. Je feedback kun je delen door het reactieformulier in te vullen. Je ideeën en suggesties vormen voor ons waardevolle input voor de toekomstschets.