Doofheid of slechthorendheid beleven voor en door kinderen

Voor kinderen is het moeilijk om in te schatten hoe het is om doof of slechthorend te zijn. In de workshop ‘D/SH-beleving’ kunnen zij dat met behulp van allerlei oefeningen zelf ervaren. Daarna bedenken de kinderen samen met de trainer hoe zij rekening kunnen houden met een doof of slechthorend kind in hun omgeving.

Beleven en begrijpen

Door het doen van ervaringsoefeningen en het beluisteren van geluidsfragmenten leren kinderen wat het betekent als je minder goed hoort. Dit maakt veel meer indruk dan een uitleg in woorden. Zo krijgen horende kinderen meer begrip voor (het gedrag van) dove of slechthorende kinderen.

Door de nieuwe ervaring kunnen de kinderen samen met de trainer bedenken wat ze kunnen doen om hun communicatie goed af te stemmen op die van het dove of slechthorende kind. De kinderen wordt actief gevraagd om zelf te bedenken hoe ze informatie toegankelijk kunnen maken. De workshop kan samen met het dove of slechthorende kind voorbereid en zelfs uitgevoerd worden. Dat zorgt voor een nog krachtigere indruk.

Meer weten over de workshop?

Lees verder op de website van Deelkracht. Onderzoekers en zorgprofessionals werken binnen Deelkracht samen aan een toegankelijke samenleving voor iedereen. Deze interactieve workshop is één van de projecten binnen Deelkracht en mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.