Elker en Kentalis slaan handen ineen voor kind met TOS en ontwikkelingsproblematiek

vroegbehandeling kind TOS

Om kinderen te helpen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) én ontwikkelingsproblematiek hebben, werken zorgorganisatie Elker en Kentalis sinds een half jaar samen in het project ‘Samen op maat voor mij’. Het doel is dat het kind op één plek specialistische behandeling krijgt, gericht op de verschillende problemen. De nieuwe aanpak is veelbelovend, zo blijkt uit een pilot.

Als een kind meerdere problemen heeft

Nu krijgen kinderen tussen de 2,5 en 5 jaar met ernstige ontwikkelingsproblematiek en een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak alleen behandeling voor de stoornis die voorliggend is. In de praktijk blijkt dat daardoor niet alle hulpvragen worden beantwoord en dat deze kinderen meer nodig hebben dan alleen vroegbehandeling TOS óf alleen behandeling bij de eerstelijns logopedist in combinatie met jeugdzorg. Er is behandeling nodig op beide ontwikkelingsgebieden. Elker en Kentalis creëren daarom een integraal specialistisch behandelaanbod voor deze jonge kinderen.

'Ons kind is heel erg vooruitgegaan'

Inmiddels hebben vijf (pilot)kinderen een op maat gemaakt behandelprogramma gekregen. De resultaten zijn veelbelovend. Twee kinderen zijn alweer uitgestroomd en mede dankzij de behandeling kon een van deze kinderen starten op een reguliere basisschool. Ook kon de eerstelijns logopedist de zorg rondom de taal- en spraakontwikkeling weer overnemen. “We zijn enorm blij met alles wat ons kind heeft geleerd”, vertelt een ouder van een van de kinderen. “Door alle hulp van beide organisaties op één plek is ons kind heel erg vooruit gegaan. Hij kan nu veel beter vertellen wat hij wil, waardoor hij andere kinderen niet zo vaak meer pijn doet. Hij is nu toe aan de volgende stap: school.’’ Begin 2020 wordt bekeken hoe deze behandeling breder ingezet kan worden en hoe we omgaan met knelpunten, zoals tijd en financiering.

Meer informatie?

Voor vragen over dit project kun je terecht bij Maaike Brandenburg (Kentalis) via samenopmaatvoormij@kentalis.nl, Rosalie Hertsenberg (Elker) via r.hertsenberg@elker.nl of Saskia Wiersma (Elker) via s.wiersma@elker.nl.  Voor het gezamenlijk behandelaanbod geldt dat er een verwijzing naar de derdelijnszorg TOS nodig is én een verwijzing naar jeugdzorg.