Europese subsidie voor project Together in CHARGE

Als je kind het CHARGE-syndroom heeft

Dankzij een onlangs toegekende Europese subsidie kan Kentalis, samen met partnerorganisatie Stiftung St. Franziskus, verder onderzoek doen naar onderwijs- en behandelprogramma's voor mensen met het CHARGE-syndroom.

Kentalis biedt onderwijs en behandeling aan een groeiende groep personen met het CHARGE-syndroom. Mensen met CHARGE hebben vaak een combinatie van medische en multi-zintuiglijke beperkingen. Naast problemen met het horen en/of zien, hebben zij ook vaak beperkingen in de evenwichtsorganen (vestibulair systeem), reukvermogen en het voelen van het eigen lichaam (proprioceptief systeem). De complexe problematiek beïnvloedt het dagelijkse functioneren en daarmee ook het leren en welbevinden van de persoon in grote mate. Personen met het CHARGE-syndroom hebben daarom specifieke ontwikkelingsvragen waar in de ondersteuning rekening mee moet worden gehouden.

Samenwerking met Stiftung St Franziskus

Dankzij de subsidie van Erasmus+ kunnen Stiftung. St. Frankziskus, te Heiligenbronn in Duitsland, en Kentalis verder met onderzoek. Het is nodig om meer te weten te komen over de specifieke aandachtspunten, deze vast te leggen en beter in te bedden ter verbetering van Kentalis onderwijs- en behandelprogramma’s. Uit eerdere samenwerking met de partnerorganisatie Stiftung St. Franziskus weten we dat zij ook veel ervaring hebben met het onderwijs en bieden van behandelprogramma’s aan personen met het CHARGE-syndroom.

Contact

Heb je vragen over de samenwerking? Neem contact op met de projectleider Marga Martens.

Erasmus+