Extra uitvragen geeft inzicht in effectiviteit tinnitusbehandeling

effectiviteit tinnitusbehandeling

“Een permanent geluid in je oor of hoofd dat het meeste opvalt als het stil is. Dat is in het kort oorsuizen. Wanneer er geen medische oplossing is voor jouw tinnitus en je hebt er heel veel last van, dan is de volgende stap het audiologisch centrum voor onderzoek en een behandeling, gericht op het omgaan met tinnitus. Sommige mensen hebben er zoveel last van dat ze bijvoorbeeld ’s nachts wakker liggen, zich zorgen maken of bang zijn. Zij kunnen baat hebben bij behandeling.”

Aan het woord is Erwin Baas, klinisch – audioloog bij Kentalis. Hij is een van de projectleiders van de effectiviteitsstudie van de zogenoemde Trapsgewijze Tinnitus Behandeling. Deze studie wordt in samenwerking met het audiologisch centrum (AC) van het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen gehouden. “We willen over een jaar zicht hebben op voor wie deze behandeling effectief is en in welke mate. En hopen dat dan zo’n vijftig tot honderd cliënten hebben deelgenomen of deelnemen aan de studie, zodat we met hun input andere cliënten nog meer op maat kunnen helpen.”

Trapsgewijze Tinnitus Behandeling

Trapsgewijze Tinnitus Behandeling bestaat uit twee stappen. ”In de eerste trap gaat het om onder meer gehooronderzoek, begeleiding of het aanmeten van een hoortoestel. In de tweede trap kan onder andere cognitieve gedragstherapie zitten. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je leert waarom je op een bepaalde manier reageert op oorsuizen en ga je oefenen om dat anders te doen.”

Doe mee aan het onderzoek naar de effectiviteit van tinnitusbehandeling

Cliënten in Arnhem, Sint-Michielsgestel en Eindhoven kunnen meedoen aan de studie. Het onderzoek duurt tot eind 2021. “Sowieso vullen cliënten aan het begin en het einde van de behandeling een vragenlijst in. Door deel te nemen aan de effectiviteitsmeting vul je tussentijds veel van dezelfde vragen nog een keer in. Bijvoorbeeld of je ’s nachts wakker ligt, je zorgen maakt of bang bent en in welke mate dat veranderd is nu je in behandeling bent.” 

Week van het oorsuizen

Oorsuizen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Jaarlijks is er de Week van het oorsuizen (4 tot en met 10 februari). “Het is goed dat er meer aandacht is voor tinnitus en daarmee ook voor behandeling. Met onze effectiviteitsstudie willen we komen tot een behandeling die voor de cliënt maximaal effectief is zodat ze zich weer beter voelen.”