Feestelijke mijlpijl samenvoeging Kentalis Terwindt en Kentalis Martinus van Beek

Kentalis De TaalSter

Een aantal jaar geleden is gestart met de voorbereidingen voor het samenvoegen van de scholen Kentalis Terwindt in Groesbeek en Martinus van Beek in Nijmegen. Met deze samenvoeging kan de aanwezige expertise nog beter worden ingezet voor de onderwijsbehoefte van leerlingen. De invoering van passend onderwijs en de daarbij behorende budgetfinanciering ‘geld volgt arrangement leerling’ versnelde de noodzaak tot samenvoegen. De scholen worden met ingang van 1 augustus 2019 samengevoegd tot één school.

Feestelijke onthulling

Vandaag (1 maart) werd een feestelijke volgende stap gezet in het traject van de samenvoeging met het onthullen van de nieuwe naam. Aan leerlingen, ouders en medewerkers werd gevraagd om hun favoriete nieuwe naam in te sturen. Dat leverde een flinke hoeveelheid creatieve ideeën op. Uit alle inzendingen werd de top 10 geselecteerd waaruit de leerlingenraden een top 3 maakten waaruit ten slotte een jury van vier ouders en vier medewerkers de winnende naam kozen: Kentalis De TaalSter. De nieuwe naam gaat vanaf 1 augustus van kracht.

Alle leerlingen kregen een polsbandje met daarop de naam van de nieuwe school.

De scholen

Kentalis Terwindt is een school voor speciaal onderwijs cluster 2. Deze school verzorgt speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf/dertien jaar die slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben en waarbij bovendien vaak sprake is van meervoudige beperkingen (MG). Kentalis Martinus van Beek is een school voor cluster 2 onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar die slechthorend zijn of TOS hebben. Soms in combinatie met stoornissen in het autismespectrum.

Nu nog twee locaties

Bij de samenvoeging komen de reguliere TOS-leerlingen en TOS/MG-leerlingen van beide scholen bij elkaar in één ‘bouw’, namelijk de kleuter-, onder-, midden- of bovenbouw. Op deze manier kan beter worden aangesloten op het individuele niveau en de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Voor het schooljaar 2019-2020 wordt nog gebruik gemaakt van de bestaande twee locaties. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle leerlingen in één schoolgebouw in Nijmegen komen.