Fries en Swahili toegevoegd aan Speakaboo

Speakaboo

Met het Fries en Swahili is de Speakaboo app weer twee talen rijker. Speakaboo is een gratis hulpmiddel voor het screenen van de spraakontwikkeling bij meertalige kinderen in hun thuistaal. Met behulp van de app kan een logopedist sneller kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) signaleren. Speakaboo bestaat uit een app en een website met scoreformulieren, taalinformatie en uitspraakvideo’s in maar liefst 21 verschillende talen. 

Friese taal in samenwerking met de Fryske Akademy

Het Fries is toegevoegd in samenwerking met Jelske Dijkstra, postdoctoraal onderzoeker aan de Fryske Academy. De Friese versie is een pilotversie, een definitieve woordenlijst volgt naar verwachting begin 2021.Met de definitieve Friese Speakaboo in 2021 beschikken logopedisten over een gestandaardiseerd instrument waarmee ze de fonologische verwerving van jonge Friestalige kinderen kunnen diagnosticeren. 

Swahili

De Swahili versie van Speakaboo is ontwikkeld in samenwerking met een werkgroep van vijf logopedisten en linguïsten uit Tanzania en Kenia, met medewerking Kenyatta University. De items zijn getest op een groep van 20 typisch ontwikkelende kinderen van twee basisscholen in Nairobi. Op basis van deze testresultaten is de woordenlijst definitief gemaakt.

Hoe gebruik je speakaboo

Met spelletjes in de app kan de logopedist woorden in de moedertaal uitlokken bij het kind. De app neemt automatisch op wat het kind zegt. Zo kan de logopedist na de test per woord terugluisteren wat er is gezegd, het vergelijken met de uitspraak van een (moedertaal) spreker en het resultaat scoren. De logopedist kan de app ook gebruiken om ouders de spraak van het kind in de moedertaal te laten horen. Dit maakt het eenvoudiger om een diagnose uit te leggen aan ouders. 

Meer weten?

Kijk op de website voor meer informatie (introductievideo, scoreformulieren, uitspraakvideo’s). Download de app voor iOS en Android. De app werkt alleen op tablet, niet op smartphones. Aan een versie voor smartphone wordt gewerkt