Functionele definitie van doofblindheid

Deelkracht

B​en je doof of slechthorend, dan ben je auditief beperkt. Ben je blind of slechtziend, dan ben je visueel beperkt. Ben je doof én blind, slechthorend én slechtziend, slechthorend én blind of doof én slechtziend, dan ben je doofblind. Iemand met doofblindheid is dus auditief én visueel beperkt. Het lijkt vrij simpel, 1 en 1 is 2, maar het is verre van.

Unieke definitie

Het klopt dat doofblindheid een gecombineerde visuele én auditieve beperking is. Met doofblindheid worden alle combinaties van beperkingen in horen én zien bedoeld: doof-blind; blind-slechthorend; doof-slechtziend en slechtziend-slechthorend. Een unieke beperking vraagt om een unieke definitie.

Tijd voor een functionele definitie

Op dit moment wordt bijna altijd de medische definitie van doofblindheid gehanteerd. Bij Deelkracht vinden we dat dit functioneren ook een grotere rol moet gaan spelen in de definitie van de beperking in horen en zien. Het is tijd voor een functionele definitie van doofblindheid. Hoe stel je een functionele definitie op? In het Deelkracht-project ‘Functionele Definitie Doofblindheid’ werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan een Nederlandse functionele definitie van doofblindheid. Die uiteindelijke functionele definitie moet landelijk gedragen worden door de gehele zintuigelijk gehandicaptensector, de zorg en het sociale domein.

Eline Heppe, deelprogrammaleider doofblindheid bij Deelkracht, vertelt over dit proces.