Gelijke kansen voor ieder kind: Kentalis tekent maatschappelijk akkoord

Intensieve groepsbehandeling TOS

Vandaag ondertekende Kentalis samen met de gemeente Groningen, kinderopvang instellingen en onderwijsinstellingen een maatschappelijk akkoord. De partijen willen dat elk kind de best mogelijke schoolloopbaan krijgt en slaan de handen ineen om dit te bereiken. Verschillende mooie initiatieven die hier aan bijdragen staan beschreven in het akkoord en worden de komende tijd uitgevoerd.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: In Groningen is de afgelopen jaren de onderwijssegregatie (ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden) snel toegenomen. De gemeente en de partners willen dat alle kinderen de beste kansen krijgen, in welk gezin of welke wijk zij ook geboren worden. Het is belangrijk dat scholen een gemengd leerlingenbestand hebben, zodat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbonden voelen. Ik vind het prachtig om te zien dat alle partners hier gezamenlijk aan willen werken”. 

Van ambitie naar actie: nieuwe initiatieven

De komende periode worden verschillende initiatieven ondernomen. Zo gaan scholen gezamenlijke voor- en naschoolse activiteiten organiseren, zodat contacten tussen leerlingen van verschillende achtergronden en uit verschillende buurten worden bevorderd. Ook gaat een aantal scholen de informatievoorziening aan ouders gelijktrekken door zich te presenteren in een gezamenlijke folder. Voor 50 weken per jaar wordt er een schools en naschools programma opgestart met optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Dat gebeurt door tijdens schooltijd (scholen) en na schooltijd (kinderopvang en partners in de wijk) meer werk te maken van bewegen, rekenen, taal, gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling en beroepsleven. 

De partners verwachten door de gezamenlijk aanpak het onderwijs in Groningen diverser te maken. Zodat leerlingen met verschillende achtergronden weer samen naar school gaan. Dat is een belangrijke stap, die ervoor kan zorgen dat elk kind in de gemeente Groningen dezelfde kansen krijgt.

Samen naar meer inclusief Onderwijs

Sandra Beuving, lid Raad van Bestuur Kentalis, juicht deze initiatieven toe. “Samen leven en leren, mee doen en mee maken... Soms is communicatie of toegankelijkheid niet vanzelfsprekend. Dan moeten we samen zoeken naar hoe mee doen en mee maken eruit ziet. Mooi om daar samen vorm aan te geven met dit maatschappelijk akkoord ‘Sociale inclusie in het onderwijs’. Zo komen we naar meer inclusief onderwijs."